Χ.Α. Αθηνων

Χ.Α. Αθηνων

5:39 μ.μ.

Ανοδος 1.93% Σημειώθηκε σήμερα. Όπως βλέπουμε στο γράφημα υπήρχαν αρκετές αγοροπωλησίες μετοχών και η αρχική καλή έναρξη του 3,5% δε συνεχί...

 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ