ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
loading...

ΤΕΛΩΝΕΙΟ - EBAY ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΙ! Πότε δεν πληρώνουμε; (Πλήρης Οδηγός)

4:21 μ.μ.
1. Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ εισάγεται από 3ες χώρες (χώρες δηλαδή εκτός ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) περνάει από τελωνείο για να εισέλθει στη χώρα. Τα τελωνεία είναι τριών ειδών: Αεροδρόμιο, Λιμάνι, Σύνορα.
Είτε με απλό ταχυδρομείο έρχεται (ΕΛΤΑ, USPS, Royal Mail, κτλ) είτε μέσω courier (ΤΝΤ, FEDEX, UPS, κτλ) θα περάσει από το τελωνείο και ΠΡΕΠΕΙ να εκτελωνιστεί.


Εκτελωνισμός σημαίνει: ΦΠΑ στο τιμολόγιο (αξία & μεταφορικά) + αμοιβή τελώνη + handling αεροδρομίου (GoldAir) + Δασμοί/ΔΕΤΕ/κτλ + αποθήκευτρα (αν το δέμα μείνει πάνω από 2 μέρες νομίζω από την ενημέρωση).
Αυτό ισχύει είτε το δέμα έρχεται με ταχυδρομείο είτε με courier.

Με τον Κανονισμό 918/83 της ΕΕ, άρθρο 27 "Αποστολές Ασήμαντης Αξίας", καθορίστηκε ατέλεια 22 ευρώ για εμπορεύματα αμελητέας αξίας που εισάγονται από τρίτες χώρες και αυτός τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 274/2008,
ο οποίος έγινε αποδεκτός από την Ελλάδα στις 15.1.2009
Η τροποποίηση που ενδιαφέρει αναφέρεται στην τροποποίηση του άρθρου 27 του προηγούμενου Κανονισμού και η ατέλεια των 22 ECU αντικαταστάθηκε από το ποσόν των 150 ευρώ.

Με την ευκαιρία, τα άρθρα 28-31 είναι σχετικά με αποστολές και εμπορεύματα και καλό είναι να τα έχουμε υπόψη ως καταναλωτές.

Στις 21.7.2011 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος της ΕΕΤΤ σχετικά με τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων, η οποία ερμηνεύτηκε εσφαλμένα από ορισμένους. Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 αναφέρεται ότι:
"Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισμό βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 22€, ή μη εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 45€"
και στην παρ. 2 ότι:
"Για αξίες από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ. Αν η αξία του αντικειμένου είναι πάνω από 150€ τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί".

Από το συνδυασμό αυτών προκύπτει ότι α) για αντικείμενα εμπορικού χαρακτήρα, αξίας μέχρι 22€  και για αντικείμενα μη εμπορικού χαρακτήρα, αξίας μέχρι 45€, ισχύει ατέλεια και β) γενικά, για αντικείμενα αξίας από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ, ενώ, αν η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει τα 150€, τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί.

Άλλωστε, στον Κανονισμό 1186/2009 της ΕΕ της 16.11.2009, για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειώνκαι ειδικά στο κεφάλαιο  V "Αποστολές αμελητέας αξίας", άρθρο 23 παρ. 2 αναφέρεται ότι:
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς σε όλα τα αποστελλόμένα εμπορεύματα αμελητέας αξίας, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από μια τρίτη χώρα σε έναν παραλήπτη που ευρίσκεται στην Κοινότητα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «εμπορεύματα αμελητέας αξίας» νοούνται τα εμπορεύματα των οποίων η πραγματική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 150EUR ανά αποστολή.

Σημαντικές διατάξεις για την έννοια των αντικειμένων μη εμπορικού χαρακτήρα και της ατέλειας αναφέρονται και στα άρθρα 25-27

Οι τελώνες όμως, επειδή α) η νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό και β) δεν χάνουν το χρόνο τους για δέματα μικρής αξίας, ΣΥΝΗΘΩΣ δεν τους δίνουν σημασία, με αποτέλεσμα αφενός στα δέματα αξίας μέχρι 150€ να μην επιβάλλεται ΦΠΑ αφετέρου να περνάνε και δέματα περιεχομένου μεγαλύτερης αξίας αλλά μικρότερου όγκου, όπως πχ ρολόγια, χωρίς να επιβάλλονται δασμοί.

Έχουν, όμως, το δικαίωμα να ανοίξουν ένα δέμα, στο οποίο η περιγραφή του περιεχομένου δεν αντιστοιχεί, κατά την κρίση τους, με την αναγραφόμενη αξία και να κοστολογήσουν το περιεχόμενο με βάση των στοιχείων και των δεδομένων που έχουν. Σπάνιο αλλά συμβαίνει.


Το ότι εμείς οι παραλήπτες/πελάτες έχουμε βρει διάφορα "tricks" για να μειώνουμε τις πιθανότητες εκτελωνισμού, αυτό είναι άλλη ιστορία και όχι ο κανόνας.

2. Σίγουρα υπάρχει διαφορά στον τρόπο αποστολής ενός δέματος από Αμερική, δεδομένου ότι όλα τα δέματα που έρχονται με courier θα περάσουν υποχρεωτικά από τελωνείο στο αεροδρόμιο εισόδου, ενώ τα δέματα που στέλνονται με USPS (τα ΕΛΤΑ της Αμερικής) δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία.


ΥΓ1 Στο θέμα αυτό είχα αναρτήσει στις 13.3.2012 μερικά από τα παραπάνω στοιχεία και σχετικές πληροφορίες.
ΥΓ2. Θέλοντας να ολοκληρώσω συνολικά την εικόνα του θέματος, συμπληρώνω συνεχώς το κείμενο με παραπομπές σε Κανονισμούς και άλλες πληροφορίες, ώστε αφενός να μην υπάρχουν κενα και αμφισβητήσεις, αφετέρου να αποτελέσει και ένα οδηγό για τις αγορές που κάνουμε από τρίτες χώρες.


0 Σχολίασε το Άρθρο...:

Δημοσίευση σχολίου

 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ